еднороден

еднороден
прил. - еднакъв, същ, същински, един и същ, тъждествен, идентичен, еднообразен, еднотипов, по калъп, сходен, подобен, неизменен, постоянен, непроменяем, съответен, приличен, аналогичен
прил. - едносъставен, хомогенен
прил. - равностоен, равноценен, еквивалентен, равен, лика-прилика
прил. - съизмерим

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • МАТЕРИАЛ ОДНОРОДНЫЙ — материал, состоящий из частиц с одинаковыми физико механическими свойствами (Болгарский язык; Български) еднороден материал (Чешский язык; Čeština) stejnorodý [homogenní] materiál (Немецкий язык; Deutsch) homogènes Material (Венгерский язык;… …   Строительный словарь

  • униформен — (лат. uniformus) 1. еднообразен, еднороден, едноличен 2. единствен, еднаков …   Macedonian dictionary

  • аналогичен — прил. подобен, сходен, еднакъв, идентичен, еднообразен, равен, еднороден, точен, такъв, същ, същински, буквален, текстуален, сроден, тъждествен прил. съответен, приличен, близък, приблизителен, подходящ …   Български синонимен речник

  • единен — прил. еднороден, едносъставен прил. единодушен, солидарен, монолитен, хомогенен, сплотен, обединен прил. един, еднакъв, един и същ прил. съединен, съвместен, задружен …   Български синонимен речник

  • еднакъв — прил. същ, същински, един и същ, тъждествен, идентичен, еднообразен, еднотипов, по калъп, сходен, подобен, неизменен, постоянен, непроменяем, съответен, приличен, аналогичен прил. еднороден, едносъставен, хомогенен прил. равностоен, равноценен,… …   Български синонимен речник

  • идентичен — прил. еднакъв, еднообразен, еднороден, тъждествен, същ, същият, точен, равен, сходен, подобен, аналогичен, приличен, съответен, буквален, текстуален …   Български синонимен речник

  • лика-прилика — нар. еднакъв, същ, същински, един и същ, тъждествен, идентичен, еднообразен, еднотипов, по калъп, сходен, подобен, неизменен, постоянен, непроменяем, съответен, приличен, аналогичен нар. еднороден, едносъставен, хомогенен нар. равностоен,… …   Български синонимен речник

  • подобен — прил. сходен, еднакъв, идентичен, аналогичен, еднообразен, равен, еднороден, точен, такъв, същ, същински, буквален, текстуален, сроден, тъждествен прил. съответен, приличен, близък, приблизителен, подходящ прил. родствен …   Български синонимен речник

  • приличен — прил. подобен, сходен, еднакъв, същ, същински, близък, аналогичен, идентичен, еднообразен, еднороден прил. свойствен, характерен, типичен, съответен прил. пристоен, благоприличен, благовиден, достоен, вежлив, възпитан, благовъзпитан, за пред… …   Български синонимен речник

  • съизмерим — прил. сравним, съпоставим, подобен, сходен, близък, приличен, равен прил. достоен прил. еднороден, хомогенен, еднакъв …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”